Vi startede med et borgerforslag...

Borgerforslaget, som kom med i resultatet af trepartsforhandlingerne og bagefter blev til lov

På Fyn, helt præcis i Kerteminde, var der en gang headhunter, som blev mere end almindeligt træt af, at næsten hver gang han fik en opgave, hvor han skulle finde en kandidat til en ledig stilling, så var der fra den ansættende virksomhed et krav om, at kandidaten skulle høre til en særlig aldersgruppe. Oftest efterspurgte virksomhederne en dansk (mandlig) kandidat i aldersgruppen 35-45 år.

Bo Sandberg oplevede igen og igen, at kandidater, som ikke levede op til disse kriterier, blev kasseret af virksomhederne. Bo Sandberg så, at gode folk, måske med andre nationaliteter, måske kvinder, måske på 29 eller 59 år, blev kasseret af virksomhederne. Ikke fordi de kandidater, som faldt udenfor virksomhedernes kriterier, var dårlige eller udygtige – men blot fordi de ikke passede ind i virksomhedernes forventninger.

Efter at have oplevet mere end ofte, at han skulle fortælle gode og dygtige kandidater, at de desværre ikke kom med i opløbet til stillinger, som de på papiret havde kvalifikationerne og kompetencerne til, fik Bo Sandberg nok.

Første omtale af borgerforslag

Første borgerforslag blev skrevet – headhunteren tog bladet fra munden

Bo Sandberg valgte at skrive et borgerforslag, der gik ud på at forbyde, at ansøgere skal oplyse, køn nationalitet og alder på virksomhederne jobsøgningsportaler. Sammen med Bos kone og børn med som medstillere kom der gang i en bevægelse, der især handlede om at tale om tabuer omkring alder og bristede drømme blandt ledige ansøgere over 50 år.

Bo Sandbergs borgerforslag fik meget stor opmærksomhed. Det vakte opstandelse, at en headhunter tog bladet fra munden og fortalte sandheden om den udbredte diskriminerende praksis hos headhuntere, mange virksomheder og ikke mindst den offentlige sektor.

Gruppen Adgang til arbejde for alle startede

På LinkedIn bredte Bo Sandbergs budskab sig meget hurtigt. Lone Nordby kontaktede Bo Sandberg – og de etablerede en gruppe sammen. Gruppen begyndte at invitere sig selv til møder med erhvervsfolk, politikere og fagforeninger. Grupperne ”Adgang til arbejde for alle” blev etableret på LinkedIn og Facebook. Og det viste sig hurtigt, at dette var et emne, som berørte mange.

Banner på SoMe

I grupperne oplevede vi, at gruppemedlemmerne fik lejlighed til at lufte deres frustration over at ramme hovederne imod den usynlige mur, som rejser sig foran folk, når de bliver 50 og er uheldige at være ledige. Gruppemedlemmernes oplevelser blev bekræftet af statistikker og analyser – at de ledige 50+-årige er ledige længere og virksomhederne frasorterer dem systematisk via jobportalerne.

Kontakt og møder med politikerne

Med et nyt borgerforslag som løftestang begyndte gruppen med Lone Nordby og Bo Sandberg i spidsen systematisk at opsøge medlemmerne i Beskæftigelses- og Ligestillingsudvalget for at fortælle historierne og oplevelserne, som vi hørte flere og flere af. Politikerne var lydhøre – og det viste sig, at de langt hen ad vejen var klare over problemet.

Samling af billeder

Lydhørhed flere steder. Endda i Staten

Samtidig kontaktede gruppen (især Bo) en række offentlige virksomheder for at høre dem, hvorfor de spurgte om alder på deres jobsøgningsportaler. Det lykkedes Bo Sandberg i løbet af foråret 2021 at få bl.a. DR, Region Hovedstaden og KL til at holde op med at spørge om alder. 

Men den største triumf var da vi fik udmeldingen om, at man ville holde op med pr. automatik at spørge om alder i HELE staten.

Stop med at spørge om alder i Staten
Stop med at spørge om alder i Staten

Indhold i borgerforslag var en del af trepartsforhandlingerne

Parallelt med hele forløbet var der i medierne en debat omkring virksomhedernes mangel på arbejdskraft. Derfor valgte beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard i september 2021 at indkalde til trepartsforhandlinger. Vi gjorde i gruppen igen og igen opmærksom på, at der mange over 50 år, som gerne vil bidrage – men som ulykkeligvis ikke får lov.

Statistikkerne bekræfter igen og igen, at de 50+-årige ikke bliver prioriteret som en løsning på arbejdskraftsmangelproblemet. Vi mener, det ikke kun er et problem for den enkelte, at man som 50+-årig ikke får lov til at komme let i arbejde, det er også et problem, at man i virksomhederne ikke er blevet vant til at optage den del af arbejdsstyrken som medarbejdere i virksomheder med samme naturlighed, som man gør med andre grupper. Denne problematik er baggrunden for at etablere Perspektiv på Alder.

På Christiansborg
Til foretræde på Christiansborg

Fra trepartsforhandlinger til lovgivning

Da resultatet af trepartsforhandlingerne kom ud, kunne vi se, at vores indsats havde båret frugt – man havde lyttet til os. Indholdet af vores borgerforslag kom med i Trepartsaftalen.

Derved var vejen banet for lovgivning. Den 22. marts 2022 blev det vedtaget i Folketinget, at det fra den 1. juli 2022 er forbudt at arbejdsgivere anmoder ansøgere om at oplyse deres alder i forbindelse med digital jobsøgning.

Trepartsforhandlingerne