Digitale kulturbærere

Digitale kulturbærere er efter vores opfattelse en passende betegnelse for de 50, 60 og 70 årige. 

Det er disse årganges brug og deltagelse i den digitale udvikling, som har dannet grundlaget for, hvordan vores digitale tilværelse og kultur er i dag.

Læs om John Warnock – opfinderen af PDF’en