Fordomme om +50'ere og digitalisering skydes til hjørne af Thomas Bigum

En af de store fordomme omkring medarbejdere over 50 og 60 år er, at de ikke er så gode til det digitale. I 2020/21 gennemførte forskere fra Aalborg Universitet i projektet Seniorarbejdsliv en omfattende undersøgelse af danske arbejdsgivere holdninger og fordomme omkring medarbejdere i 30-40-årsalderen og i 60+ alderen.

Resultatet kan læses i Tabel 1. Tallene kommer på baggrund af 5027 besvarelser hos danske arbejdsgivere. Spørgeskemaerne blev besvaret af ejeren, den administrerende direktør, HR-chefen eller den personaleansvarlige på den enkelte arbejdsplads.

Besvarelserne af opfattelsen af, hvor godt de 60+-årige behersker nye teknologiske færdigheder er ikke opmuntrende, det samme gælder ”Har viljen til at lære nyt” og ”Er kreative”.

Passer fordommene med virkeligheden?

Perspektiv på Alder har spurgt Thomas Bigum, som i en årrække har afholdt kurser i digital markedsføring, om han oplever det samme med hans kursister, som fordommene i Seniorarbejdslivs undersøgelser giver udtryk for.

Thomas Bigum fortæller, at hans +50 deltagere på kurser i digital markedsføring er i fuld vigør – og som faktisk får tændt en livsgnist igen, når de deltager i hans kurser. ”Berøringsangst? Nej!” siger Thomas Bigum om de +50 årige.

Thomas Bigum oplyser, at 23% af hans kursusdeltagere er +50 år. Det synes Thomas Bigum vidner om, at de +50 årige er lige så langt digital fremme, som de yngre aldersklasser – og at de tør begive sig ud på en ”digital rejse” på lige fod med andre aldersgrupper.

Samtidig oplever Thomas Bigum, at mange af hans 50+-deltagere har erfaring fra tidligere arbejdsliv. Den erfaring kan de bruge og med fordel lægge et digitalt lag ovenpå. Dette kommer de 50+-årige til gode i deres jobsøgning, oplever Thomas Bigum.

Thomas Bigum mener at opfattelsen af, at de 50+-årige er mindre kreative ikke kan afspejles på alder. Hans oplevelse er, at det kommer an på den enkelte. Mht. kreativitet, så er der ikke et spørgsmål om demografi, men et spørgsmål om psykografi.

 

Thomas Bigums råd til de 50+-årige er at blæse på egne og andres fordomme, fordi så kan man risikere at mane sig op i et hjørne. ”Du kan bare lege, at du er 40 oppe i hovedet – og så kan du skrive den samme historie”