Fra borgerforslag til lov

Den 22. april vedtog Folketinget, at det er forbudt at spørge om alder, når folk søger job.

Denne lov er resultatet af en indsats, som de oprindelige stiftere af Perspektiv på Alder , Bo Sandberg og Lone Nordby, stod for i foråret 2021, hvor beskæftigelsesministeren lyttede til argumenterne bag – og tog indholdet af et Perspektiv på Alders borgerforslag med til Trepartsforhandlingerne. Her nikkede alle tre parter til forslaget – og vejen  for, at indholdet af borgerforslaget blev til lov var banet. 

Lone Nordby udtaler i forbindelse med lovvedtagelsen: “Man kan jo sige, at en sådan beslutning er symbolsk. Men vi tror, at gennemførslen af denne lov vil få samme betydning, som det er i dag er uhørt, at spørger til de yngre menneskers planer om familieforøgelse ved jobsamtalerne”. 

Hun tilføjer: “Vi er meget glade for og stolte på demokratiets vegne, at det lykkedes en lille gruppe mennesker at påvirke politikerne og ændre på status que. Men vores arbejde med at bekæmpe alderisme er slet ikke slut med vedtagelsen af loven. Den er kun lige begyndt. Der er mange uhensigtsmæssige aldersbetingede vilkår på arbejdsmarkedet, som vi i fremtiden ønsker at gøre op med.”

Læs mere om historien om borgerforslaget, som var startskuddet til Perspektiv på Alder.

Folketinget stemmer for, at man ikke må spørge om alder