Hvorfor Perspektiv på Alder?

Formål og virke

Der er brug for en ny samtale. Vi skal se på vores mindset omkring alder.

Der kommer flere mennesker over 50 år. Samfundet vil ændre sig på mange punkter, når demografien ændrer sig så markant. Ændringen sker desuden på så kort tid, at det er nødvendigt at vi har en samtale om, hvordan vi gerne vil indrette os i et samfund, hvor:

 • Arbejdsstyrken bliver ældre
 • Vi skal blive på arbejdsmarkedet så længe, det er muligt
 • Der er sket en hastig teknologisk ændring på arbejdsmarkedet
 • Der er pres på klimaet – det vil også ændre vores arbejdsmarked
 • Teknologi, bæredygtighed og forandringer påvirker/vil påvirke vores dagligdag i højere grad
 • Der bliver færre yngre mennesker, som kan bidrage med arbejdskraft og skatteindbetalinger
 • Der er et konstant behov for uddannelse, omstillingsparathed og fleksibilitet fra den enkelte
 • Den ændrede demografi vil ændre vores syn på arbejdsliv, teknologi, forbrug og alder
 • Der er brug for, at denne samtale bliver faciliteret
Nyt Mindset, nye resultater

Et manifest

Perspektiv på Alder har talt med den primære målgruppe, som er mennesker over 50 år. Vi bad dem fortælle, hvad der optager dem mest især i forbindelse med deres beskæftigelsessituation, deres udvikling og hvilke temaer, Perspektiv på Alder skal tage op i den ny samtale.

Vi starter med følgende fokusområder:

 • Talent og udvikling for 50+’ere (diversitetspolitik, teknologi og fordomme omkring 50+’ere)
 • Fastholdelse på arbejdsmarked (samfundsmæssig økonomisk nødvendighed versus den enkeltes ønsker om at udfase eller gå pension)
 • Lønsikring og ledighed (økonomisk vilkår som 50+ ledig og  modløshed som jobsøgende)
 • Vilkår som (solo-)selvstændig
 • Samtale mellem generationer
Manifest

Styrke og facilitere ny samtale

Perspektiv på Alder vil belyse mennesker midt i livet og synliggøre deres ressourcer og muligheder. Desuden vil vi bidrage til et godt arbejdsmiljø for alle medarbejdere i virksomhederne og progressiv sameksistens mellem generationerne i samfundet.

Perspektiv på Alder vil udvikle et nyt sprog, iværksætte aktiviteter som bidrager til samtale på tværs af generationer og dokumentere, hvordan alle kan – og skal bidrage til vores fælles samfund på forskellige måder.

På tværs af generationer

Vi vil:

Påvirke den eksisterende tankegang om alder. Livet leves i forskellige stadier snarere end aldre. Menneskers formåen og lyst differentierer sig på trods af samme alder.

Undersøge, kommunikere og påvirke politikere, arbejdsgivere, meningsdannere og hvert enkelt almindelige menneske.

Arbejde med udbredelse af et ”Multi-stage life”. Med fleksibilitet i ansættelser. Med fordomme og bias. Med sprogbruget.

Vende ældrebyrden til en vækstmotor. Vende mangel på talent og arbejdskraft i nogle virksomheder og geografiske områder til en pool af erfaring.

Undersøge og rådgive virksomheder i håndtering af alder som en del af deres arbejde med diversitet – strategier og eksekvering.

Belyse mange aspekter af alder – alt fra arbejdsmarkedet til anti-age cremer.

Multifaselivet