Nyheder

Diversitet, stereotype forestillinger og digitale kulturbærere

Boganmeldelse: Frisk ilt til det danske diversitet-akvarium

Joan Williams bog “Bryd bias” er amerikansk – men indeholder inspiration, som sagtens kan bruges på danske forhold

Bryd Bias

Første del af vores serie, hvor vi ser på, hvilke fordomme arbejdsgivere har om den ældre del af arbejdsstyrken.

Vi ser på, om det er fair at kalde de 50-, 60- og 70-årige digitale immigranter, når vi selv har været en del af den digitale udviokling

Stereotype billeder, som holder 50+’ere ude

I projektet Seniorarbejdsliv, som bl.a. foretages af Aalborg Universitet, spørger man til arbejdsgivernes holdning til ansatte, der er mellem 30-40 år og 60+, hvordan de ser deres ansatte i de to aldersgrupper.

Ifølge undersøgelser fra Seniorarbejdsliv er der blandt arbejdsgivere holdninger til ansatte over 60 år, som ikke har tilstrækkelig basis i virkeligheden. Men disse fordomme har en uhensigtsmæssig påvirkning (afsmitning om man vil) på synet og forventninger til ansatte, der er yngre end 60 år. Allerede fra 50-års alderen, mærker man, at fordomme sætter ind.

Som regel stammer disse fordomme ikke på viden, men på arbejdsgiveres forventninger til deres ansatte. Vi vil i fremtidige artikler se på flere af disse fordomme, men i denne artikel er der fokus på arbejdsgivernes forventninger til deres medarbejdere mhp følgende tre områder:

  • Er kreative
  • Har viljen til at lære nyt
  • Behersker nye teknologiske færdigheder

Vi spørger: Er der belæg for disse fordomme?

Etablering af videnscenter for fastholdelse af seniorer

Vise aldersdiskrimination

24-04-2023 Regeringen har sammen med Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti ifm. Finansloven besluttet at etablere et videnscenter for fastholdelse af seniorer på arbejdsmarkedet.

Seniorer udgør en vigtig ressource på arbejdsmarkedet. Øget fastholdelse af gruppen kan bidrage til at sikre flere hænder på arbejdsmarkedet i Danmark. Aftalepartierne er på den baggrund enige om at afsætte midler til en styrket indsats og vil senere drøfte den konkrete udmøntning.

Der er afsat hen mod 42 millioner til videnscenteret, som især Ældre Sagen har promoveret i samarbejde med en række arbejdsmarkeds-interesseorganisationer.

Perspektiv på Alder hilser initiativet velkommen og stiller gerne op med viden, erfaringer og drivkraft, der kan hjælpe på at fjerne fordomme og ændre på opfattelsen af 50+-arbejdsstyrken.

Den aldrende befolkning: En mulighed eller en trussel mod velfærden?

Det tyske medie Deutsche Welle giver et overblik over, hvilken betydning en aldrende befolkning vil få på fremtidens velfærd. De kalder det “The financiel crisis no one is fixing”.

Der er ingen tvivl om, at det bliver dyrt, hvis man ikke finder ud af at anvende de ubrugte ressourcer den ældre del af arbejdsstyrken udgør. Spørgsmålet er, om menneskeheden er villige til at give afkald på en lang pensionsperiode for at fremme deres børn og børnebørns velfærd og velstand. Spørgsmålet er også om virksomhederne i tide forstår at udnytte den såkaldte “silver dividend”, som den ældre del af arbejdsstyrken repræsenterer?

Se videoen fra Deutsche Welle, som giver et tankevækkende og meget dækkende billede af, hvad der vil ske, hvis vi ikke er villige til at anvende den ældre arbejdskraft i en tid, hvor levetiden stiger samtidig med at risikoen for, at pensionen ikke rækker, øges.

Den 8. februar 2022 medvirkede Bo Sandberg i P1 Debat med temaet “Boomer nej tak?”

Vært Gitte Hansen havde sammen med Bo Sandberg et panel i studiet, som bestod af Martin Thorborg (Dinero), Erik Simonsen (DA), Poul Elmegaard (Senior Erhverv), Martin Aagerup (CEPOS), Bertel Haarder (Venstre) m.fl.

 

Du kan høre programmet her.

Lone Nordby i Go' aften LIVE

Den 2. februar 2022  var Lone Nordby på besøg i TV2’s Go’ aften LIVE, hvor der blev talt om aldersdiskrimination på det danske arbejdsmarked.

TV2’s journalist Janni Pedersen interviewede direktør Sara Juhl fra Bloom, jobsøgende Jette Christensen og Lone Nordby om jobsøgning på det danske arbejdsmarked – især for dem over 50 år.

En af de ofte udbredte fordomme omkring dem over 50 år er, at de 50+-årige forventer langt højere løn end de yngre. Det viser nye tal fra CEPOS ikke er tilfældet. Se udsendelsen her (det kræver abonnement på TV2 Play).

På Go aften LIVE TV2
Lone Nordby på TV2

Perspektiv på Alder i TV 2 News

Den 24. januar 2022  fik Lone Nordby lejlighed til på TV2 News at fortælle om Perspektiv på Alder og om baggrund og behov for Perspektiv på Alders dannelse.

På et arbejdsmarked, hvor man i fremtiden skal være på arbejdsmarkedet til man bliver 70+ år, er der behov for at danne en organisation, som kan være talerør for dem over 50 år. 

Der er brug for, at holdninger til arbejdsstyrken over 50 år ændrer sig. Der er brug for at vi taler om, hvordan vi håndterer et endnu længere arbejdsliv, end vi nogensinde har haft mulighed for tidligere. Det er ikke sikkert, at karrierevejene i fremtiden vil gå i de samme retninger, som vi tradionelt kender dem. Der vil blive endnu mere brug for mennesker med erfaring og viden. Samtidig skal der arbejdes på at samtalen om dem over 50 år skal ændres, så fordomme om deres evner og kompetencer brydes.

Lone Nordby på TV2 News

Ugebladet Søndag tog den 20. september 2021 aldersdiskrimination op i et tema, hvor Lone Nordby fortalte hendes historie samt baggrunden for borgerforslag om at stoppe med at spørge om alder på jobsøgningsportaler. 

Lone Nordby uddyber også, at danmark halter bagefter på dette område, og hvor meget det betyder for folk, at folkene bag Perspektiv på Alder (tidligere Adgang til Arbejde for Alle) har valgt at bryde tabuet omkring aldersdiskrimination af især mennesker over 50 år.

Læs temaet fra ugebladet Søndag.