På besøg og takke for hjælpen hos beskæftigelsesministeren

Dejlig dag, da jeg var på besøg hos  Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard for at takke ham for opbakningen til det borgerforslag, som Bo Sandberg, Susanne Louw og jeg stillede for at stoppe virksomhederne i at spørge om alder ifm. digital jobsøgning. Efter at vores forslag kom med i resultatet af trepartsforhandlingerne i september, besluttede Folketinget i marts 2022, at virksomhederne skal holde op med at spørge til jobansøgeres alder fra den 1. juli.

Brug for en omfattende samtale

Den nye lov vil ikke stoppe udfordringerne med alderisme på det danske arbejdsmarked. Der er brug for en omfattende samtale om livskvalitet og muligheder for den enkelte uanset alder for at bidrage i hele arbejdslivet.

Følgende 4 punkter foreslog jeg Beskæftigelsesministeren at se nærmere på:

1. Overblik over mørketallet. Vi ved, at der er 50.000 ledige som ikke modtager offentlige ydelser. Mit gæt er, ud fra de mange historier jeg hører, at mange af dem er 50+. Det vil være dejligt at finde ud af aldersfordelingen på disse mennesker for at få af/bekræftet denne formodning.

2. Udfordringer med lønsikring. Det er ofte ikke muligt at få lønsikring fra 57.-62. år. Samtidig ved vi, at der er mange over 50 år, som har vikariater eller midlertidige stillinger, som ikke gør det muligt at opnå lønsikring. Det hænger ikke sammen med, at vi skal arbejde til, vi bliver 70+ år.

3. Vilkår for selvstændige over 50 år. Ifølge Arbejderbevægelsens Erhvervsråd er der 100.000 deltidsledige, altså mennesker på deltid, som gerne vil arbejde mere. Mit gæt er, at mange af dem er 50+ soloselvstændige, som har valgt at gå den vej efter endt ledighed. Spørgsmålet er, hvad deres reelle indtjening er – eller om der er tale om maskeret ledighed. Det vil være formålstjenligt at se på, hvad omsætning og gennemsnitsindtægten er for soloselvstændige over 50 år – og om vilkårene skal ændres, så det bliver et liv med færre snubletråde.

4. En kampagne, der skal sætte positivt lys på livskvalitet og udvikling af det enkelte menneske hele livet igennem. I den vestlige verden bliver arbejdsstyrken ældre – og det er nødvendigt at vi i Danmark får gjort op med hidtidige fordomme og forestillinger om, hvad mennesker over 50 år kan og ikke kan. Det vil ikke alene have stor betydning for den enkeltes liv, men også virksomhedernes indtjening, vores alles BNP – og dermed velstand og velfærd.

Tusind tak for mødet. Det er dejligt, at der begyndt at være positiv opmærksomhed omkring 50+. Det er også nødvendigt, da det er et sted, vi alle sammen kommer til. Og alle vil gerne ses og værdsættes – uanset alder.

Med beskæftigelsesminister