Perspektiv på Alder besøgte CEO Lars Fruergaard Jørgensen hos Novo Nordisk

Novo Nordisk er kendt for deres mangeårige engagement i bæredygtighed. Lars Fruergaard Jørgensens forgænger Mads Øvlisen lancerede den tredobbelte bundlinje – og det var også ham som bragte de første tanker om virksomheders sociale ansvarlighed på banen i Danmark. Mads Øvlisens tanker har været væsentlig inspiration og har i dag stor betydning for, hvordan mange virksomheder driver deres virksomheder bæredygtigt.

Novo Nordisk’ nuværende CEO Lars Fruergaard Jørgensen tager arven fra Mads Øvlisen alvorligt – og han er fortaler for, at diversitet og inklusion er et væsentligt element i Novo Nordisk personalepolitik.

Ved vores møde med Lars Fruergaard Jørgensen talte vi om den endnu ikke så ofte udbredte D&I-parameter, alder og væsentligheden af, at det er et tema, som danske virksomheder skal forholde sig til. I dag kan man som ungt menneske se frem til et arbejdsliv på ca. 50 år. Det kræver, at man ser anderledes på, hvordan man indretter sig optimalt i løbet af ens arbejdsliv, således at man kan bidrage hele vejen igennem.

Vi var enige om, at det er en samtale, som drejer sig om både struktur og kultur i virksomhederne og på arbejdsmarkedet. Det betyder nye vaner og måske brud på traditioner og hidtidige opfattelser. Men nødvendige ændringer, der får betydning for den enkelte, for virksomhederne og for samfundet.

Lars Fruergaard Jørgensen og Lone Nordby
Credit: Lars Fruergaard Jørgensen