Perspektiv på Alder i TV 2 News

Den 24. januar 2022  fik Lone Nordby lejlighed til på TV2 News at fortælle om Perspektiv på Alder og om baggrund og behov for Perspektiv på Alders dannelse.

På et arbejdsmarked, hvor man i fremtiden skal være på arbejdsmarkedet til man bliver 70+ år, er der behov for at danne en organisation, som kan være talerør for dem over 50 år. 

Der er brug for, at holdninger til arbejdsstyrken over 50 år ændrer sig. Der er brug for at vi taler om, hvordan vi håndterer et endnu længere arbejdsliv, end vi nogensinde har haft mulighed for tidligere. Det er ikke sikkert, at karrierevejene i fremtiden vil gå i de samme retninger, som vi tradionelt kender dem. Der vil blive endnu mere brug for mennesker med erfaring og viden. Samtidig skal der arbejdes på at samtalen om dem over 50 år skal ændres, så fordomme om deres evner og kompetencer brydes.

Lone Nordby på TV2 News