Perspektiv: Fordomme og biases

Perspektiv: Digitale kulturbærere

Læs om, hvorfor det ikke er passende at kalde de 50, 60 og 70-årige digitale immigranter

En af de vigtige tiltag i digitaliseringens historie var, da det blev muligt at låse billeder og tekst, når man overførte filer fra en computer til en anden.

Læs mere om PDF’ens opfinder

Ugebladet Søndag tog den 20. september 2021 aldersdiskrimination op i et tema, hvor Lone Nordby fortalte hendes historie samt baggrunden for borgerforslag om at stoppe med at spørge om alder på jobsøgningsportaler. 

Lone Nordby uddyber også, at Danmark halter bagefter på dette område, og hvor meget det betyder for folk, at folkene bag Perspektiv på Alder (tidligere Adgang til Arbejde for Alle) har valgt at bryde tabuet omkring aldersdiskrimination af især mennesker over 50 år.

Læs temaet fra ugebladet Søndag.

Artikel fra Søndag

Katalog til politikerne

Den 19. maj 2021 var Bo Sandberg og Lone Nordby i foretræde hos Beskæftigelses- og Ligestillings-udvalget på Christiansborg. I den forbindelse lavede vi et katalog til politikerne for at vise, hvad aldersdiskrimination kan betyde.

Muligheden for foretræde kom efter, at Bo Sandberg og Lone Nordby havde haft en række virtuelle møder med mange af medlemmerne i de to udvalg, hvor det fremlagte borgerforslag om at stoppe virksomhedernes praksis at spørge om alder i forbindelse med digital jobsøgning blev diskuteret.