Digitale dinosaurer og andre fordomme om 60+'ere

Stereotype forestillinger, som holder 50+’ere ude

I projektet Seniorarbejdsliv, som bl.a. foretages af Aalborg Universitet, spørger man til arbejdsgivernes holdning til ansatte, der er mellem 30-40 år og 60+, hvordan de ser deres ansatte i de to aldersgrupper.

tre fordomme om kreativitet, læring og teknologi

Ifølge undersøgelser fra Seniorarbejdsliv er der blandt arbejdsgivere holdninger til ansatte over 60 år, som ikke har tilstrækkelig basis i virkeligheden. Men disse fordomme har en uhensigtsmæssig påvirkning (afsmitning om man vil) på synet og forventninger til ansatte, der er yngre end 60 år. Allerede fra 50-års alderen, mærker man, at fordomme sætter ind.

Som regel stammer disse fordomme ikke på viden, men på arbejdsgiveres forventninger til deres ansatte. Vi vil i fremtidige artikler se på flere af disse fordomme, men i denne artikel er der fokus på arbejdsgivernes forventninger til deres medarbejdere mhp følgende tre områder:

  • Er kreative
  • Har viljen til at lære nyt
  • Behersker nye teknologiske færdigheder

Vi spørger: Er der belæg for disse fordomme? 

Læs mere i artiklen om de tre områder

Se billedserien, som punkterer tre myter

Per H. Jensen (red) Arbejdspladsen og seniorpersonalet, Aalborg Universitetsforlag, 2022
Per H. Jensen (red). Arbejdspladsen og seniorpersonalet, Aalborg Universitetsforlag, 2022